Gör det lätt att göra rätt

Vi matchar era beteendeutmaningar med konkreta lösningar som ger mätbara resultat i ert hållbarhetsarbete. 

Få inspirerande exempel och nyheter om nudging

Skapar resultat i led med de globala hållbarhetsmålen

Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign. Vi visar hur du kan underlätta för människor att göra hållbara val och agera i enlighet med de globala hållbarhetsmålen. 

Varför?

Vad som är bra för vår planet är bra för oss. Vi tror på en resurseffektiv hållbar framtid. Vår framtid. 

Mer om Nudgd

Vad?

Vi arbetar utifrån Agenda 2030 med en rad olika hållbarhetsutmaningar - som energi, mobilitet, avfall, nedskräpning, vatten och hälsa.

Mer om nudging

Vem?

Våra kunder är företag, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. 

Kontakta oss

Hur?

Vi tar fram konkreta lösningar baserade på beteendevetenskap, psykologi och design. 

Våra digitala tjänster

Resvana

En digital tjänst som guidar till hållbara resvanor med hjälp av nystartseffekten och personanpassade nudgar. 

Många vill börja resa mer hållbart, både för miljön och för hälsan, men har svårt att ta första steget. Det är därför vi skapade den digitala plattformen Resvana - som ger en vänlig och personlig knuff på vägen. Med smarta nudgar vid rätt tidpunkt skapar plattformen nya beteenden och vanor genom målgruppsanpassade budskap.

Resvana nyttjar nystartseffekten och använder potentialen för beteendeförändring som uppstår vid en nystart. Plattformen ger exempelvis nyflyttade eller nyanställda individanpassad information utifrån deras unika förutsättningar.

Hela processen mäts och analyseras slutligen för att ni på bästa sätt ska kunna utvärdera er hållbarhetssatsning.

Kontakta oss för mer info

Nudgedatabasen

Nudgedatabasen matchar beteendeutmaningar med konkreta lösningar.

Nudgedatabasen hjälper dig att hitta rätt nudge för just din verksamhets beteendeutmaningar.

Databasen innehåller en mängd nudgar inom olika kategorier och situationer. Det är enkelt att söka sig fram till rätt nudge och få en överblick om nudgen kan passa just din verksamhet och de utmaningar du står inför just nu.

En organistions beteendeutmaningar förändras ofta över tid och vi förstår därmed värdet av att ha tillgång till inspiration och konkreta exempel samt att veta att datan är vetenskapligt underbyggd och testad i verkliga case.

Kontakta oss för mer info