GoCo Health Innovation City väljer Resvana när de välkomnar aktörer till området

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt

GoCo Health Innovation City: Office Building

GoCo Health Innovation City är en miljardsatsning på nya forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till AstraZenecas anläggning i Mölndal. Visionen är att skapa en plats med potential att ta ett globalt ledarskap inom Life Science och hälsoinnovation. Den kommande signaturbyggnaden GoCo House, kommer stå klar i slutet av året, och ett stort antal besökare och hyresgäster väntas till platsen och välkomnas med tjänsten Resvana.  

Nya vanor för hållbar mobilitet ska formas och timingen är perfekt. Vid nystarter, som inflyttningar, har vi stor chans att lyckas bryta gamla mönster. För att underlätta för nya vanor vill GoCo hjälpa till med en vänlig knuff i rätt riktning. Resvana är ett bra digitalt verktyg för just det. Resvana använder nudging för att underlätta ett mer hållbart resande i vardagen och samlar information, tips och intressanta platser för bl.a. gång, cykel och kollektivtrafik på ett och samma ställe. 

“Att en innovativ arbetsplats som Goco väljer Resvana för att hjälpa sina hyresgäster att skapa hållbara resvanor är otroligt kul! Vi ser fram emot samarbetet och att tillsammans inspirera till att fler väljer gång, cykel eller kollektivtrafik.” Natalie Kamra-Kregert, projektledare för hållbar mobilitet och Resvana, Nudgd.

GoCo Health Innovation City lägger stort fokus på hållbarhet. Innovatörer och besökare välkomnas med tjänsten Resvana för att underlätta klimatvänliga resor.

Hyresgästerna som flyttar in på GoCos område är internationella aktörer som arbetar för eller med hälsoinnovation och life science. Med Resvana vill GoCo göra det lätt för inflyttade hyresgäster att på ett klimatvänligt sätt bekanta sig med närområdet. Och Mölndal har goda förutsättningar för hållbar mobilitet.

Då hela den nya destinationen är under uppbyggnad har GoCo tänkt steget längre. Även byggentreprenörer erbjuds Resvana för att enklare kunna ta sig till och från jobbet på ett klimatvänligt sätt. GoCo vill göra det lättare att ställa bilen och välja andra, mer hållbara färdmedel när det är möjligt. 

För oss stadsutvecklare och fastighetsägare är ansvarstagande om klimatet och människors hälsa oerhört viktigt. Att kunna underlätta nya resvanor är en viktig del i detta. Allt från arbetspendling hos forskaren som bor i området om några år, till byggarbetaren som idag funderar på hur hen ska kunna kombinera cykling med arbetspendling. Med Resvana har vi kunnat förenkla processen i att prata om dessa frågor med alla som kommer till området, för att kunna nudga till ett mer klimatsmart beteende. – Viktor Bakker, projektledare GoCo Sustainability & Infrastructure

Med fokus på innovation, välmående och hållbarhet ska GoCo Health Innovation City bli platsen för nya lösningar till globala hälsoutmaningar. Klustret för samman olika världar och en mångfald av expertis. Arkitekturen kommunicerar kreativitet och gemenskap. Det bildas på så vis en mötesplats för ny kunskap och samarbete. Och hållbarhet, ett område där GoCo gör stora investeringar. Med energieffektiva byggnader, elektriska laddningsstationer, mobilitetshubbar och flera andra klimatsmarta tjänster ska de minska sitt koldioxidavtryck för att vara klimatneutrala 2030. Resvana är en del i främjandet av en innovativ och hållbar plats i Mölndal. GoCo vill göra det lätt för människorna som vistas på platsen att nå ökat välmående och klimatvänliga vanor – både på individnivå, för samhället och klimatet. 

På Nudgd är vi glada för satsningarna som GoCo gör för hållbar mobilitet och ser fram emot att få underlätta för GoCos medarbetare att resa mer klimatvänligt.

Vill du veta mer om hållbar mobilitet och Resvana? Kontakta Natalie, projektledare för hållbar mobilitet och Resvana, [email protected].

This solution is part of an activity that has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT). This body of the European Union receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Share this Post