HSB Living Lab testar om finurlig kommunikation kan leda till bättre källsortering

Natalie Kamra-KregertNudging

I HSBs Living Lab i Göteborg testas kontinuerligt nya och spännande lösningar för att få till mer hållbara bostäder och beteenden. Under våren 2022 ville HSB LL utforska hur de kunde få fler boende att sortera sitt avfall ännu bättre. I det levande labbet är miljörummet väldigt fint och har en nära koppling till naturen med skogsbilder på väggarna. Det är också välutrustat med 10 olika avfallskärl och sensorer för realtidsmätning. Ändå finns det utmaningar med avfallshanteringen där en bidragande faktor kan ha varit den otydliga skyltningen i miljörummet. 

”Vi vill med hjälp av Nudgd och våra boende utvärdera om en finurligare skyltning bidrar till bättre källsortering – och trivsel – i miljörummet”, säger Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab.

Otydliga skyltar gällande källsortering är ett vanligt problem i vårt avlånga land – som nu fått en enhetlig lösning. Avfall Sverige har tagit fram ett skyltsystem för avfallsfraktioner som får användas över hela Sverige. 

“Äntligen kan en norrlänning som flyttar till Skåne känna igen sig, skylten på kärlet för plast kommer se likadan ut. För boende kan igenkänningsfaktorn vara viktig, att källsortera kan vara förvirrande nog. Det ska ju vara lätt att göra rätt”, säger Anna Strannegård, kommunikatör på Nudgd.

Nu ska bara skyltarna implementeras och sättas upp överallt, något som är upp till varje hyresvärd eller kommun att göra.

Här såg vi på Nudgd en möjlighet att kombinera tydligheten i skyltsystemet med nudgande budskap. Vi tog dessutom hjälp av väl beprövade formuleringar gällande just källsortering. Tidigare forskning har visat att frågor kan aktivera system 2-tänkande, det vill säga att vi inte går på autopilot när vi slänger sopor utan att vi faktiskt tänker till innan vi kastar något i avfallskärlen. På skylten står därför texten Hör ditt avfall verkligen hemma här?, och skylten har samma färg som avfallsfraktionen. Förhoppningen är att de boende nu ska få chansen att tänka efter en extra gång innan de lyfter på locket.

För att göra det ännu enklare att ta till sig budskap om vad som ska sorteras var fick en liten fågel vara budskapsbärare för finurliga tips gällande källsorteringen.

Målet med projektet är att få de boende att återvinna bättre för att spara på miljön, hålla miljörummet rent och hålla kostnaderna nere. Nu återstår bara att mäta och se om nudgen ger önskad effekt.

Vill du också få fler att källsortera rätt? Boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Share this Post