Nudgd till final i The Climate Smart Cities Challenge

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt, Nudgd

200 ansökte. 45 nominerades och 9 valdes ut som finalister för Curitiba, Brasilien. Vår plattform Smart Nudges Mobility är en av de valda lösningarna som kommer att bidra till koldioxidfria stadsdelar i staden Curitiba.

– Jag är så stolt och hedrad över att Nudgd får möjlighet att arbeta med denna viktiga utmaning tillsammans med Curitiba. Beteendeförändring är nyckeln till att skapa klimatsmarta städer. säger Katharina Paoli, VD på Nudgd.

Climate Smart Cities Challenge syftar till att minska klimatpåverkan i städer genom innovativa lösningar. I Curitiba ligger utmaningarna inomhållbar mobilitet, energiproduktion och avfallshantering.

City of Curitiba – Photo by Rodrigo Kugnharski on Unsplash

Med hjälp av vår digitala plattform Smart Nudges ger vi invånarna en vänlig knuff i rätt riktning. Genom att använda beteendevetenskap för att främja klimatvänliga vanor kan vi minska utsläppen samtidigt som vi bidrar till en hållbar framtid för alla.

Nästa fas i tävlingen innebär att vi kommer samarbeta med flera engagerade företag världen över. Det blir en spännande och viktig tid då vi tillsammans kan arbeta på konkreta lösningar för att göra Curitiba till en klimatsmart stad. 

Vill du veta mer?

Kontakta Katharina Paoli Brunat, VD på Nudgd, om vårt deltagande i tävlingen eller boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur vår plattform kan hjälpa dig att skapa hållbara vanor inom exempelvis mobilitet, energianvändning eller avfallshantering.

Nyfiken på hur vår plattform ser ut? 

Titta på vår korta film om hur vår plattform nudgar till hållbara vanor inom just mobilitet.

This solution is part of an activity that has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT). This body of the European Union receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Share this Post