Nudgd vinner det prestigefyllda Mobility Action Award!

Muris BegovicDigitala tjänster & projekt, Nudgd, Nudging

Med stor glädje och stolthet kan vi på Nudgd meddela att vi har vunnit det åtråvärda Mobility Action-priset. Denna utmärkelse är inte bara en seger oss utan även en bekräftelse på den positiva inverkan vi har på samhället och miljön.

I samarbete med Helsingborgs stad, har vi genom Smart Nudges Mobility, revolutionerat hur elever, föräldrar och lärare tänker på och väljer hållbara resvanor. Genom att applicera nudging-principer har vi skapat en kraftfull förändring i resbeteendet, vilket bidragit till en mer hållbar och miljövänlig mobilitet inom skolans värld.

Ceremonin i Bryssel blev en minnesvärd händelse där vår CTO, Ola Rynge, tillsammans med Emma Kangas, projektledare vid Helsingborgs stad miljöförvaltning, stolt tog emot priset.

Vi vill framföra ett hjärtligt tack till vårt hängivna team, våra partners och alla er som tror på vår mission. Ert stöd inspirerar oss varje dag och är avgörande för vår fortsatta resa – detta är en framgång vi delar tillsammans!

Ett speciellt tack riktas även till Emma Kangas, Åsa Bjering och resten av teamet på Helsingborgs stad samt EIT Urban Mobility. Utan er hjälp, ert stöd och ert samarbete hade denna framgång inte varit möjlig.

Att erhålla Mobility Action-priset är en viktig milstolpe som inte bara uppmärksammar det arbete vi har utfört men också understryker vår beslutsamhet att fortsätta utveckla och implementera lösningar som underlättar för människor att göra hållbara val.

Du kan även läsa mer om vårt projekt och resultatet här

Share this Post