Ny nudge ska få fotbollsspelare att minska miljöpåverkan från konstgräs

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt, Nudging

Plastgranulat från fotbollsplan av konstgräs

Fotbollsspelare sprider tonvis av gummigranulat i miljön varje år. Gummigranulatet – de runda små gummibitarna i konstgräsplaner – bidrar till högre nyttjandegrad och bättre spelegenskaper. Men granulatet har en negativ miljöpåverkan om det sprids utanför planerna.

Gummigranulat från konstgräsplan
Gummigranulat som sprids utanför konstgräsplaner orsakar negativ miljöpåverkan.

Spelare, ledare och andra individer som vistas på konstgräsplaner har visat sig vara de största spridarna av gummigranulat. Anledningen är att granulatet fastnar på kläder och skor. Det handlar om tonvis av granulat varje år. Det finns en till synes enkel lösning på problemet: genom att borsta av kläder och skor innan planen lämnas kan spridningen av gummigranulat minskas.

I ett nytt samarbete mellan Nudgd, Anthesis och RF-SISU Västra Götaland ska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner minska med hjälp av beteendedesign och nudging. Pilotprojektet finansieras av Naturvårdsverket och samordnas av Beställargrupp Konstgräs. I nuläget färdigställs beteendeanalys och studiedesign. Därefter ska en skalbar nudge tas fram och testas. Förhoppningen är att pilotprojektet ska kunna utvecklas till ett större projekt.

“Om gummigranulatet kan bevaras på planen undviker vi att skada känsliga ekosystem. Det leder också till mindre resursförbrukning och lägre utgifter för planägare.” – Tim Isaksson, Head of Research, Nudgd

borststation för konstgräsplan
Fotbollsspelare bör använda borststationer innan de lämnar konstgräsplaner. Men tyvärr så glömmer de ganska ofta och missar att borsta skorna – det är här en metod som nudging kan hjälpa till att förändra beteendet.

På många konstgräsplaner har ansvariga vidtagit fysiska åtgärder för att minska spridningen av gummigranulat. Inhägnade planer, granulatfällor i dagvattenbrunnar och borststationer är exempel på sådana åtgärder. Problemet med borststationerna är att de inte används i särskilt hög utsträckning. Syftet med projektet är därför att genom nudging få fler fotbollsspelare att borsta av sig.

Om gummigranulatet hamnar i vattendrag släpper det ifrån sig mikroplaster och skadar känsliga ekosystem med miljögiftiga kemikalier. Därför är det viktigt att planerna sköts på rätt sätt. Planägare sparar dessutom stora summor pengar om mindre påfyllnad av gummigranulatet behövs. Med rätt skötselåtgärder behövs i princip ingen påfyllnad alls.

Vill du veta mer och kanske göra en liknande insats i din förening eller kommun?

Kontakta Katharina Paoli Brunat, VD på Nudgd.

Se en film om problemet från Beställargrupp Konstgräs

Share this Post