Boende runt Masthuggskajen ska resa hållbart med Nudgds tjänst Resvana

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt, Nudgd

Smart Nudges Mobility

Förändringar ger en chans att skapa nya vanor. Med Resvana vill vi hjälpa göteborgarna att våga testa en ny resvana – renare luft, mindre buller och ökat välmående kommer på köpet!”
– Katharina Paoli Brunat, VD för Nudgd

Göteborg växer så det knakar. Det skapar nya möjligheter men också hållbarhetsutmaningar. När stadsdelen Masthuggskajen byggs tar Staden hjälp av Nudgds mobilitetstjänst Resvana för att underlätta för de boende i området att resa smidigt och mer hållbart – under byggtiden, den rådande pandemin och ända in i framtiden.

Med Resvana vill vi testa möjlighet att effektivt nå ut till medborgarna med anpassad och relevant kommunikation som uppmuntrar till mer hållbara resvanor.
Elin Asplind, kommunikationsansvarig för Masthuggskajen, Trafikkontoret Göteborgs Stad 

Nudgds digitala tjänst Resvana bygger på forskning kring beteendevetenskap och använder nudging som verktyg för att förändra beteenden. Nudging innebär en vänlig knuff i rätt riktning – det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt.

Med Resvana får boende i Masthuggkajen fri tillgång till personliga, skräddarsydda och bekvämt samlade tips för hållbara transportsätt samt en karta med relevanta platser för hållbart resande i staden.

Varför vill Göteborgs stad använda Resvana?

Vi vill göra det lättare för de som bor och verkar i området att göra hållbara resval. Vi vill också ge kunskap om vad som händer i projektet och hjälpa invånarna att komma fram smidigt under byggtiden.
– Elin Asplind, kommunikationsansvarig för Masthuggskajen, Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad och exploatörerna på Masthuggskajen har höga ambitioner att skapa en hållbar stadsdel på Södra Älvstranden i Göteborg. När stadsdelen Masthuggskajen skapas satsar Staden på bland annat bättre kollektivtrafik och attraktiva gång- och cykelbanor liksom bil- och cykelpool. Staden arbetar aktivt med att underlätta för invånarna att leva och resa hållbart.

En stor utmaning är framkomligheten i stadsdelen under byggperioden – för att klara av byggtiden utan långa köer behöver biltrafiken minska med 20 % redan under byggtiden enligt Göteborgs Stad. En annan utmaning, och möjlighet, är förändrade resvanor under pandemin.

Vi ser att många väljer bilen och cykeln istället för kollektivtrafik under pandemin. Vi vill uppmuntra fler till att haka på den positiva trenden att cykla samtidigt som vi vill få fler att ställa bilen, inte minst när pandemin är över.
– Elin Asplind, kommunikationsansvarig för Masthuggskajen, Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Vi är stolta över att Göteborgs Stad tar hjälp av Resvana i detta viktiga arbete!

Vad är mobilitetstjänsten Resvana?

Resvana-tjänsten använder nudging för att skapa mer hållbara resvanor. Rent konkret går det till så att de boende i Masthuggskajen tillgång till en länk som går till den digitala plattformen Resvana. På plattformen finns:

  • En karta som visar olika platser i Göteborg som underlättar hållbart resande, till exempel var det finns cykelpumpar, elsparkcykelparkeringar och mycket mer. 
  • Verktyg för att planera resan till fots, med cykel eller andra hållbara färdmedel. 
  • Annan nyttig information såsom vad som pågår i byggprojektet, var du finner återvinningscentraler, fritidsbank där du kan låna fritidsutrustning med mera. 
Varför funkar Resvana? 

Resvana-tjänsten bygger på forskning kring beteendevetenskap och använder nudging som verktyg för att förändra beteenden. Nudging innebär en vänlig knuff i rätt riktning – det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. 

Med Resvana får vi mätbara och konkreta resultat, så många som en tredjedel av användarna upplever att Resvana bidrar till deras val av färdmedel varje dag. Det som gör att Resvana funkar är bland annat: 

  • Timingen för när användaren får länken. Tjänsten tar vara på den så kallade Nystartseffekten som uppstår vid omställningar som exempelvis ombyggnationer, flytt till nytt boende eller när man kommer tillbaka efter semestern. Vid sådana nystarter är det lättare att bryta gamla vanor och börja med nya mer hållbara vanor.
  • Sociala normer – genom att lyfta fram och synliggöra hållbara beteenden skapas nya normer. Ju fler som gör en sak, desto lättare är det för andra att haka på.  
  • Att all information är enkelt och tydligt samlat på en plats.  

Share this Post