Resvana ska minska bilpendlingen på Gotland

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt

Region Gotland: Mobility Manager Emelie Waktel vid cykel

Resvana hjälper medarbetare att resa mer hållbart. Nu utvecklar Nudgd dessutom ett automatiskt verktyg för att utvärdera varje anställds potential till att förändra sina resvanor, vilket ska leda till 10% färre bilresor till arbetsplatsen. Projektet genomförs tillsammans med Region Gotland inom ramen för Energipilot Gotland 3 och är finansierat av Energimyndigheten.

”Att utforska och lyfta gotlänningarnas resvanor tillsammans med Nudgd är jätteintressant. I den klimat- och energiomställning som vi behöver göra spelar våra val och beteenden en nyckelroll” – Emelie Waktel, Trafikplanerare på Region Gotland.

Våra val och beteenden spelar stor roll i klimat- och energiomställningen menar Emelie Waktel, Trafikplanerare på Region Gotland.

Med det nya verktyget blir det ännu lättare för användaren att uppnå en beteendeförändring. Informationen i Resvana får högre relevans för användaren genom förbättrad personanpassning. Målet är att nudga användaren till det beteendet där störst potential finns.

“Vi vet att alla människor har olika förändringspotential gentemot olika beteenden. Då är det ingen mening att försöka få alla att cykla mer, eftersom en del helt enkelt inte vill eller kan. I sådana fall är kanske förändringspotentialen störst gentemot bilpooler, och då är det där vi kan göra störst impact.”Ola Rynge, CTO, Nudgd.

Energimyndigheten har vidare bedömt att Resvana bidrar till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70% senast år 2030 (jämfört med år 2010)  samt noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Vill du skapa klimatvänliga arbetsförhållanden och hjälpa dina anställda att göra klimatsmarta val? Kontakta Natalie Kamra-Kregert, projektledare för Resvana och hållbar mobilitet på Nudgd, så hjälper hon dig!

Projektet har fått finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Energimyndighetens utlysning Energipilot Gotland och genomförs tillsammans med Region Gotland och CommuteSaver.

Share this Post