Changing Habits – Presentation från ChangeNow

För bara några veckor sedan åkte vår vd Katharina Paoli Brunat till Paris för att presentera på ChangeNow, den internationellt största konferensen som hålls för att dela lösningar för en hållbar framtid. Katharina var inbjuden som huvudtalare och delade konkreta tips på hur nudging kan användas som verktyg för att skapa hållbara beteenden. Vi är otroligt glada över att kunna dela hennes presentation som spelades in för alla er som är nyfikna och intresserade.  ChangeNow samlar och firar årligen changemakers … Read More

Changing Habits – Keynote Speech from ChangeNow

ChangeNow is the largest positive impact gathering in the world and only a few weeks ago our CEO Katharina Paoli Brunat was there to share knowledge about changing habits. We are happy to present this video of her presentation to everyone that is eager to hear her keynote speech. ChangeNow annually gathers and celebrates changemakers who want to create and share solutions for a sustainable future. ”The world is facing critical challenges. But nothing we can’t overcome! All around the … Read More

We talk about large-scale nudging on Mobility & Behaviour

Today and tomorrow, the annual conference Mobility & Behaviour is held, which is Sweden’s most important meeting place for sustainable mobility. Due to the situation around the corona virus, the organizers Green Motorists decided to conduct the conference as a digital conference. Katharina Paoli Brunat is invited to present Nudgd’s digital service Smart Travel Habits and now participants and lecturers will meet over the video conferencing tool Zoom instead. As the name reveals, Smart Travel Habits nudges people into more … Read More

Vi berättar om storskalig nudging på Mobilitet & beteende

Idag och imorgon hålls den årliga konferensen Mobilitet & Beteende som är Sveriges viktigaste mötesplats för hållbar mobilitet. På grund av situationen kring coronaviruset beslutade arrangörerna Gröna Bilister att genomföra konferensen som en digital konferens. Katharina Paoli Brunat är inbjuden för att presentera Nudgds digitala tjänst Resvana och nu träffas deltagare och föreläsare över videomötesverktyget Zoom istället.  Som namnet avslöjar nudgar Resvana personer till just mer hållbara resvanor. Eftersom tjänsten är digital har den också förmågan att nå massor av … Read More

Nudgd inbjudna till Pakistans första online SDG Hackaton 

Samarbete och kunskapsdelning är viktigt för att nå hållbarhet. Därför har SDGs Academy Pakistan initierat ett SDG Hackathon i Islamabad, det första någonsin, där både lokala och globala utmaningar ska adresseras. Vi är stolta över att vår vd Katharina Paoli Brunat har blivit inbjuden för att dela erfarenheter om hur vi gör hållbara val enkla och hur vi kan skapa mätbar påverkan inom de globala målen.  Eventet pågår mellan 21-31 mars och kommer innehålla många spännande programpunkter, såsom FNs implementering-program … Read More

Nudgd invited to Pakistans first online SDG Hackathon

Collaboration and knowledge sharing is key for sustainability. Therefore SDGs Academy Pakistan has initiated the first ever SDG Hackathon in Islamabad where global and local challenges will be addressed. We are honored to announce that our CEO Katharina Paoli Brunat is invited to share her experiences. Among other things she will talk about how we make sustainable choices easy and create measurable impact in the Sustainable Development Goals. The Hackathon will take place the 21-31st of March and will include … Read More