Umeå kommun väljer tjänsten Resvana i satsning för mer hållbart resande

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt, Nudgd

Resvana / Smart Nudges Mobility : Web app för Umeå kommun

”Umeå är en stad som växer och det innebär att fler behöver välja hållbara färdsätt. Som kommunens största arbetsplats ser vi stora möjligheter att bli en förebild när det gäller hållbart resande.”
Ida Lundström, Trafikplanerare, Umeå kommun

Vi är mycket glada över att Umeå kommun har valt att jobba med vår mobilitetstjänst Resvana. Resvana ingår som en del i Umeå kommuns arbete för mer hållbart resande. Arbetet görs inom projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor som Umeå kommun deltar i. Tjänsten ger de anställda tillgång till personligt anpassade och vältajmade nudgar, tillsammans med tips som för ett mer hållbart resande. Såväl till och från jobbet som i tjänsten och på fritiden. Här kan du utforska tjänsten närmare!

”Forskning visar att nystarter gör vanor lättare att bryta, till exempel när man kommer tillbaka från semestern eller flyttar. Med Resvana använder vi nystartseffekter för att göra det lättare för de anställda att komma igång med hållbara resvanor.” 
Tim Isaksson, Head of Research på Nudgd

Umeå kommun har gjort utskick både till nyflyttade i kommunen och till sina egna anställda inom projektet. Drygt 700 anställda har fått tillgång till tjänsten redan, vilket gör det till det mest omfattande Resvana-projektet hittills.

Har du frågor om Resvana eller är nyfiken på om din organisation kan använda tjänsten för att t.ex. nudga era invånare, medarbetare eller besökare? 
Kontakta Natalie Kamra-Kregert, Projektledare Resvana

Varför mobilitetstjänsten Resvana?

”För att få en önskad effekt om att fler ska resa hållbart tror vi på att erbjuda olika alternativ i form av till exempel tjänster och uppmuntransaktiviteter så att det ska finnas något för alla. Resvana erbjuder ett bra komplement till vårt övriga arbete om hållbart resande i arbetet eftersom tjänsten erbjuder ett nytt sätt att arbeta med frågorna på.” 
– Josefine Wigström, Mobilitetssamordnare i Umeå kommun 

Resvana-tjänsten bygger på forskning kring beteendevetenskap och använder nudging som verktyg för att förändra beteenden. Nudging innebär en vänlig knuff i rätt riktning – det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt.

Resvana har, efter ordentlig screening av flertalet oberoende internationellt erkända experter, fått en plats på listan över världens mest hållbara lösningar och blivit tilldelad The Solar Impluse Efficient Solutions Label

Mer om Resvana

Resvana är en digital plattform som använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för hjälpa invånare till hållbara resvanor. Plattformen är utvecklad med finansiering av Energimyndigheten och drivs av Nudgd med missionen att göra hållbara val enkelt.

Share this Post