Vi välkomnar vår nya Kommunikatör, Anna

Natalie Kamra-KregertNudgd

Anna Linell
Anna Linell
Acting Communications Manager, Nudgd AB

Hej Anna, välkommen till vårt team!
Tack så mycket! Det känns jättekul att få vara en del av detta team med kunniga och drivna kollegor.

Vilka trender inom hållbarhet tycker du är mest spännande just nu?
Jag tycker att det är spännande hur klimatkrisen ÄNTLIGEN har kommit högt upp på agendan. Klimatpolitiska rådets rapport kom nyligen och med den fick vi plötsligt en mer realistisk debatt om hur lite vi gör för att klara klimatmålen. Samtidigt oroar sig sex av tio personer i Sverige över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan enligt Världsnaturfondens Klimatbarometer.

Glädjande nog är också fler redo att ta ansvar! Klimatbarometern visar att ungefär hälften har gjort förändringar i hur de reser för att minska klimatpåverkan det senaste året. En av tre har ersatt bilåkande med att gå eller cykla. Många har också dragit ned på sin konsumtion och förändrat hur de äter. SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som varje år gör mätningar av svenskarnas attityder, visar på en liknande trend i den senaste Konsumtionsrapporten. Jag tycker att det är hoppingivande!

Vad var det som gjorde att du blev intresserad av nudging och beteendevetenskap från första början?
Jag är miljövetare och nationalekonom i grunden och har jobbat brett med hållbarhetsfrågor under en lång tid. Ibland föreläser jag om policies och styrmedel för hållbar utveckling. För att förändra beteenden hos människor och organisationer kan man jobba med “hårda” åtgärder som att skruva på skatter, ändra lagstiftning eller “mjuka” åtgärder som information och kampanjer, brukar jag säga till studenterna.

Jag säger också till studenterna: problemet är att det hittills inte verkar funka särskilt bra. Eller snarare, de implementeras inte. Vi går mot att överskrida allt fler planetära gränser och 1,5-gradersmålet är inte inom räckhåll som det ser ut just nu. Det beror förstås på att det inte fattas tillräckligt många “hårda” beslut. Men kanske beror det också på hur vi förmedlar vårt budskap? Här är nudging och beteendevetenskap en viktig pusselbit som jag ser fram emot att lära mig mer om.

Vad vill du bidra med till organisationen?
Kompetensmässigt tar jag med mig många års erfarenhet av såväl operativt som strategiskt hållbarhetsarbete i olika organisationer och branscher. Min förhoppning är att jag med min breda bakgrund och kunskap inom alla aspekter av hållbarhet kan bidra med en helhetssyn och ett systemperspektiv. Jag har jobbat med att kommunicera hållbarhetsbudskap i en rad olika sammanhang, det är kunskap som jag tar med min in i min nya roll.

Vilken är din favoritnudge?
Transport står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Så kan vi inte ha det! För att ställa om transporterna måste vi jobba på alla fronter. Här är förändrade resvanor en viktig pusselbit. Alltför många resor sker idag med bil. Det är dåligt för klimatet och för folkhälsan. Därför tycker jag att Nudgds digitala plattform Resvana är en fantastisk nudge! Plattformen ger exempelvis ny(in)flyttade eller nyanställda individanpassad information om hur de kan resa hållbart, exempelvis med utgångspunkt från bostadsadressen. Resvana gör det lätt att göra rätt. Perfekt tycker jag.

Vad gör du när du inte jobbar?
När jag inte jobbar hänger jag oftast med min familj, med två små barn blir det inte så mycket tid över till annat. Men annars så hittar ni mig i skogen där jag sitter på ett berg och filosoferar, badar i min hemliga skogstjärn eller tar en tur på skidorna. Om jag inte är där så står jag kanske framför spisen där jag försöker laga klimatsmart mat. Mat och odling är min stora passion och min viktigaste ingång i hållbarhetsfrågan, vilket jag också bloggar om. Utöver det är jag engagerad i styrelsen för Omställningsnätverket som jobbar med att skapa och stötta omställningsinitiativ för resilienta och regenerativa lokalsamhällen.

Här hittar du teamet på Nudgd och hur du kan kontakta Anna >>

Share this Post