Vår nya Project Coordinator – välkommen Victor!

Muris BegovicNudgd

Victor Bärring
Project Coordinator, Nudgd

Hej Victor, välkommen till vårt team!

Varför tycker du att det är intressant att jobba med hållbarhet?

Efter gymnasiet hade jag en tydlig bild av att jag skulle jobba med marknadsföring och försäljning. Men när jag väl började plugga för det insåg jag hur illa det passade min egen livsfilosofi och jag fick en väldigt stark motreaktion till konsumtionssamhället som då hade oerhört lågt fokus på just hållbarhet. 

Vad var det som gjorde att du blev intresserad av nudging och beteendevetenskap från första början?

Jag har länge intresserat mig för mobilitet och särskilt för stadsmiljöer där det finns oerhörd potential i att skapa trevligare miljöer för människor. Den målbilden delas ofta av invånare men ändå så realiseras den inte, eller åtminstone går det så oerhört trögt. Jag tror inte på förbud som metod utan det borde handla om att få individer att själva fatta mer hållbara beslut. 

Vad kan du bidra med till organisationen?

Jag kommer bidra med expertis inom mobilitetsfältet och bidra till att Nudgd som företag kommer hjälpa fler aktörer med hållbar mobilitet. 

Vilken är din favorit nudge och varför?

Förhandsval för att främja hållbarhet, mer konkret exempel är att en organisation berättade hur de i samband med resor behövde beskriva själva resan och inte slentrianmässigt boka bil. Alternativt bil fanns fortfarande kvar för de anställda men för kortare resor uppmuntrades andra alternativ. Lätt att göra rätt!

Vad gör du när du inte jobbar?

Just nu tränar jag för Helsingborg Marathon, jag var med första upplagan och nu har det gått 10 år sedan dess.  

Share this Post