Vår nya UX-designer – välkommen Ivar!

Natalie Kamra-KregertNudgd

Ivar Ullstad
UX-designer, Nudgd

Hej Ivar, välkommen till vårt team!

Hej hej, tack så mycket! Det känns som att jag har hittat rätt och som att jag redan är en del av teamet.

Varför tycker du att det är intressant att jobba med hållbarhet?

Jag har haft möjlighet att lära mig mycket i livet och inom områden som intresserar mig. Jag vill använda mina kunskaper för att göra nytta i världen och för mig är klimatkrisen det största problemet som världen står inför. Känslan att bidra med min kompetens för att jobba för en hållbar framtid gör mig stolt.

Vad var det som gjorde att du blev intresserad av nudging och beteendevetenskap från första början?

Jag har alltid varit intresserad av människor. Mitt intresse ökade när jag reste i många olika delar av världen och träffade många olika typer av människor. Efter det studerade jag beteendevetenskap och blev mycket intresserad av socialpsykologiska teorier. Jag blev imponerad av hur väl man kunde förklara beteende och hur mina perspektiv ökades bara av att sätta ord på beteenden.

Första gången jag blev introducerad till nudgingteorin var faktiskt inte när jag läste beteendevetenskap utan istället när jag inriktade mig på interaktionsdesign. Där användes nudging för att beskriva hur man med hjälp av design och teknologi kan påverka människors beslut.

Vad kan du bidra med till organisationen?

Jag har en master inom Människa-dator interaktion och studerar just nu på Hyper Island inom Design Lead som har utvecklat mitt designtänk. Dessutom har jag tidigare erfarenhet och kunskap inom beteendevetenskap som gör att jag lätt kan applicera andra kunskaper i området av nudgar. Jag är en person som intresserar mig för mycket, är lyhörd, nyfiken och hamnar ofta i situationer där det finns mycket utrymme för lärande. Kunskapen jag hämtar i dessa situationer vill jag använda mig av, testa och utforska som gör att jag kan bidra med nya perspektiv.

Vilken är din favoritnudge och varför?

Det bästa med nudgar för mig är simpliciteten. Därför är även min favoritnudge en simpel sådan. Att utrusta soptunnor med uppmuntrande meddelanden är ett så lätt sätt att göra det roligt att hålla samhället rent. Det får mig att tänka på skillnaden mellan gamifiering och playifiering. Nämligen att motivera genom inre påverkningar, som att göra något för att det är roligt snarare än att man får en belöning för det. Jag föredrar att playifiera.

Vad gör du när du inte jobbar?

Jag är en person som gillar att vara aktiv och sysslar med aktiviteter som att kasta plast, alltså discgolf. Andra aktiviteter som intresserar mig är att klättra både inom- och utomhus. När jag är hemma spelar jag brädspel och datorspel.

Share this Post