Välkommen till teamet Anna!

Hej Anna, välkommen till vårt team! Tack så mycket, det är riktigt kul att vara på plats! Vilka trender inom hållbarhet tycker du är mest spännande just nu? Greta är helt klart någon jag inspireras av just nu. Hon låter oss bestämt veta att det bara finns en väg framåt samtidigt som hon visar att det går att ändra beteende bara en vill och till exempel resa med båt istället för att flyga.  Vad var det som gjorde att du … Read More

Meet our new COO, Marie

Hey Marie, welcome to our team!  Thank you! I am happy to be part of the Nudgd team!  What do you think are the most exciting sustainability trends right now?  The new trend is that sustainability is getting more attention nowadays and the knowledge about it is important for both management and board of directors. Sustainability is trendy!  What made you interested in nudging and behavioral science in the first place? How we as humans function and react is a … Read More

Vi välkomnar vår nya COO, Marie

Hej Marie, välkommen till vårt team! Tack! Det är jättekul att vara med i gänget! Vilka trender inom hållbarhet tycker du är mest spännande just nu? Att hållbarhet får ett större fokus idag och att kunskap om hållbarhet är en viktigt fråga för både ledningsgrupper och styrelser i arbetet att utveckla sina verksamheter. Det är trendigt med hållbarhet! Vad var det som gjorde att du blev intresserad av nudging och beteendevetenskap från första början? Hur vi människor fungerar och agerar … Read More

Keeping clean with the help of nudging

Did you know that there is a gigantic plastic island in the Pacific Ocean which is about three times bigger than the area of Sweden? This plastic island consists of 79 000 tons of plastic and is situated between California and Hawaii. The reason that plastic collects in the ocean is the movement of the sea currents and the fact that we, people, throw away plastic in nature – on the beach for example. What can we do to help … Read More

Rent nära dig med hjälp av nudging

Visste du att det i Stilla Havet finns en gigantisk plastö som uppskattas till tre gånger så stor yta som Sveriges? Plastön består av 79.000 ton plast och befinner sig i området mellan Kalifornien och Hawaii. Orsaken till att plast samlas i havet är havsströmmarnas rörelser och att vi människor slänger plast i naturen t.ex. på stränder. Vad kan vi göra för att bidra till att lösa problemet med så mycket plast? Nudging Swedens medlemmar TiksPac har utvecklat en skräpplockarstation … Read More

ChangeNow Summit in Paris

What do Boyan Slat from The Ocean Cleanup, Marian Godell from The Burning Man project and Katharina Paoli Brunat from Nudgd have in common? Apart from trying to save the planet they will be keynote speakers at the ChangeNow summit in Paris this week. ChangeNow is the largest positive impact gathering in the world. The summit’s goal is to showcase urgent ideas for the 21st century, develop and accelerate specific solutions, and encourage large-scale action and collaboration between private and … Read More

Examples of Nudging for Energy Efficient Living

How do we nudge tenants to save electricity and water, travel in a more sustainable way or make recycling easier? If you work with real estate or as a member of a tenant owners’ association (bostadsförening), our new project can help you with hands on examples on how to use nudging for a more energy efficient living! Together with Mälardalen Energy Agency, the University of Gävle and HSB Norra Stor-Stockholm we are developing a database with good examples of nudging … Read More

Exempel på nudging för en energieffektiv vardag

Hur nudgar vi hyresgäster att spara el och vatten, resa på ett mer hållbart sätt eller underlätta återvinning? Om du arbetar med fastigheter eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vårt nya projekt hjälpa dig med konkreta nudgar för en mer energieffektiv vardag. Tillsammans med Energikontor Mälardalen, Högskolan i Gävle och HSB Norra Storstockholm utvecklar vi en databas med goda exempel på nudging för en energieffektiv vardag. “Databasen kommer på ett konkret sätt kunna hjälpa både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och … Read More

Vi välkomnar vår nya Content Coordinator, Natalie

Hej Natalie, välkommen till vårt team!Tack! Jag är glad att få vara del av ett så fint och bra team! Vilka trender inom hållbarhet tycker du är mest spännande just nu?Det är mycket som händer inom hållbarhetsområdet just nu men en spännande del är att hållbarhetsarbete har blivit en alltmer naturlig del i alla typer av företag och verksamheter. Idag arbetar de flesta med hållbarhet på något sätt, även organisationer vars kärnverksamhet är något helt annat. Vad var det som … Read More

We welcome our new Content Coordinator, Natalie

Hi Natalie, welcome to our team!Thank you! I’m happy to be a part of such a great team. What do you think are the most exciting sustainability trends right now?There is a lot happening concerning sustainability right now, but one exciting aspect is that sustainability has become an increasingly bigger part in all types of companies and organizations. Today most organizations work with sustainability in some way, including those whose core business concerns completely different areas. What made you interested … Read More