Om Nudgd

Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign för hur du kan underlätta för människor att göra hållbara val. Vi gör det lätt att göra rätt.

Nudgd

Genom att använda nudging och beteendevetenskapliga insikter i kombination med digitala verktyg hjälper vi företag, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter att agera i enlighet med Agenda 2030 och skapa ROI och mätbara resultat i sina hållbarhetsinitiativ.

Vi tror på att människor vill göra val som är bra för individ, samhälle och miljö. Men vi vet också att det ibland kan vara svårt - man glömmer bort, prioriterar annat, har för lite information eller helt enkelt inte orkar. Därför vill vi göra det lätt att göra rätt!

Vi ställs varje dag inför tusentals beslutssituationer och det är förstås alldeles för många beslut för vår hjärna att fatta medvetet och genomtänkt. För att spara energi fattar våra hjärnor många av besluten på intuition och instinkt, autopilot och magkänsla. Det är alltså beslut som sker snabbt och omedvetet. Genom att använda beteendevetenskap och nudging kan vi hjälpa våra hjärnor och göra det enklare att göra hållbara val.

Historik

Nudgd grundades 2019 av initiativtagaren till A Win Win World och Nudging Sweden, med syfte att erbjuda digitala Tech4Good-lösningar som ger vänliga knuffar mot goda val och beteenden.

Globala Målen Agenda 2030
Arbetssätt

Vi tror på att människor vill göra val som är bra för individ, samhälle och miljö. Men vi vet också att det ibland kan vara svårt - man glömmer bort, prioriterar annat, har för lite information eller helt enkelt inte orkar. Därför vill vi göra det lätt att göra rätt!

Vi ställs varje dag inför tusentals beslutssituationer och det är förstås alldeles för många beslut för vår hjärna att fatta medvetet och genomtänkt. För att spara energi fattar våra hjärnor många av besluten på intuition och instinkt, autopilot och magkänsla. Det är alltså beslut som sker snabbt och omedvetet. Genom att använda beteendevetenskap och nudging kan vi hjälpa våra hjärnor och göra det enklare att göra hållbara val.

Hållbar utveckling

I september 2015 antog FNs generalförsamling 17 globala mål för en hållbar utveckling och framtid. Målen går tillsammans under namnet Agenda 2030. Alla medlemsländer i FN förband sig till att tillsammans arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Vi arbetar alltid med de 17 globala målen i åtanke när vi startar nya eller arbetar med pågående projekt och tjänster.

Organisation

Nudgd grundades 2019 av initiativtagaren till A Win Win World, med syfte att fokusera på digitala Tech4Good-lösningar som ger vänliga knuffar mot goda val och beteenden. Vi samarbeter med A Win Win World för att kunna erbjuda utbildningar och inspirationsföreläsningar inom forskningsbaserade pilotstudier för att samskapa en hållbar framtid. Vi samarbetar även med nätverket Nudging Sweden för löpande kompetensutveckling och i samverkansprojekt. Besök Nudging Swedens Facebookgrupp för att ta del av diskussioner och nyheter om nudging.

 

Våra grundbultar

Action och konkreta lösningar
Mätbara resultat
För en resurseffektiv, hållbar framtid
Det som är bra för vår planet är bra för oss