Digitala lösningar baserat på nudging

Våra digitala lösningar är konkreta verktyg som hjälper dig i arbetet för att nå en mer hållbar och resurseffektiv framtid. 

Resvana

Ge dina anställda eller invånare en vänlig och personlig knuff på vägen mot ett hållbart resande.

Många vill börja resa mer klimatsmart men har svårt att ta första steget. Det är därför vi skapade den digitala plattformen Resvana - som ger en vänlig och personlig knuff på vägen. Med smarta nudgar vid rätt tidpunkt skapar plattformen nya beteenden och vanor genom målgruppsanpassade budskap.

Resvana nyttjar nystartseffekten och använder potentialen för beteendeförändring som uppstår vid en nystart. Plattformen ger exempelvis nyflyttade eller nyanställda individanpassad information utifrån deras unika förutsättningar.

Budskapet skickas via SMS som i sin tur innehåller en unik länk med information och i flera led nudgas mottagaren till mer klimatsmarta resvanor. Hela processen mäts och analyseras slutligen för att ni på bästa sätt ska kunna utvärdera er hållbarhetssatsning.

Smart Nudges

En samling inspirerande och konkreta lösningar för att göra hållbara val enkelt. 

Vilka nudgar kan jag använda för att lösa just mitt problem? Hur hittar jag rätt nudge för rätt plats och rätt tillfälle? Nudgedatabasen Smart Nudges är en forskningsbaserad digital plattform som innehåller en stor mängd nudgar och konkreta exempel för hur du kan underlätta hållbara val. Plattformen gör det enkelt att söka sig fram till rätt nudge och ger en tydlig överblick av hur andra har gjort, vilken effekt du kan förvänta dig och hur du gör för att implementera nudgen i din verksamhet. 

Beteendeutmaningar förändras över tid och vi förstår därmed värdet av att ha löpande tillgång till inspiration och bästa metoderna för att lösa dem. I databasen hittar du vetenskapligt underbyggda nudgar testade i verkligheten.