We are speaking at the 2020 Annual POLIS conference

Katharina PaoliNudgd, Public appearances by Nudgd

Nudgd has been invited to this year’s virtual POLIS Conference where cities and regions meet with experts, practitioners and decision makers in urban mobility to showcase achievements in transport. POLIS is the leading network of cities and regions working together to develop innovative technologies and policies for local transport. The conference will cover a wide range of urban mobility topics, including road safety, electric mobility, data, parking, new mobility services, automation, traffic management, active travel and more. At 2:30 PM … Read More

Nudgd talar på Europeiska mobilitetskonferensen POLIS 2020

Katharina PaoliNudgd, Offentliga framträdanden av Nudgd

Vi har blivit inbjudna att tala på årets virtuella POLIS konferens där städer och regioner möter experter, utövare och beslutsfattare inom mobilitet för att visa upp framgångar och prestationer inom transportområdet. POLIS är det ledande nätverket för städer och regioner som arbetar tillsammans för att utveckla innovativa teknologier och riktlinjer för transport. Konferensen kommer att behandla en mängd olika ämnen inom urban mobilitet, som säkerhet på vägarna, elektrisk mobilitet, data, parkering, nya mobilitetstjänster, automatisering, trafikledning, aktivt resande och mycket mer. … Read More