Hälsa och hållbarhet i fokus när Uppsala kommun återgår till arbetsplatsen med Resvana

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt

Stadsbyggnadskontoret i Uppsala

Uppsala kommun tar återigen vara på nystartseffekten. I samband med återkomsten till arbetsplatsen under post-pandemin vill Uppsala kommun underlätta för sina medarbetare att resa mer klimatvänligt till och från jobbet, i jobbet och på fritiden. Resvana har tidigare hjälpt nyflyttade invånare i Uppsala att resa klimatvänligt.

Nu är det medarbetare på Stadsbyggnadskontoret som först får ta del av Resvana. Anledningen är att Stadsbyggnadskontoret flyttat till nya lokaler och medarbetarna behöver därför ta nya vägar till jobbet. Det blir alltså en dubbel nystartseffekt – borttagna restriktioner och nytt kontor – som ger ett perfekt tillfälle att ta vara på de goda vanor som skapats under pandemin och uppmuntra till fler goda resvanor efter pandemin. 

”Uppsala kommun vill underlätta för medarbetarna att resa mer hållbart. När fler reser hållbart minskar vi luftföroreningar i Uppsala och får möjlighet till mer vardagsmotion. Tjänsten testas nu för första gången av ca. 330 medarbetare på Stadsbyggnadsförvaltningen. Förhoppningen är att den ska tas emot väl och sedan kunna användas för fler förvaltningar i kommunen” – Emma Henning, trafikplanerare och projektledare på Uppsala kommun.

Resvana ska hjälpa medarbetare på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala att resa mer hållbart.

Uppsala kommun har som mål att vara en fossilbränslefri välfärdskommun år 2030 och behöver därför lägga kraft på hållbara transportlösningar. Resvana är en del av den utvecklingen och bidrar till lägre utsläpp av koldioxid.

Uppsala kommun har verkligen tagit vara på ett perfekt tillfälle att ge extra stöd åt medarbetarna med Resvana. Det här är ett klockrent exempel på hur man kan hjälpa sina medarbetare att enklare resa mer klimatsmart. Heja Uppsala!”Natalie Kamra-Kregert, projektledare för hållbar mobilitet och Resvana på Nudgd.

Att hjälpa sina anställda att resa hållbart gynnar både klimatet och hälsan! Är du nyfiken på Resvana kan du läsa mer här.

This solution is part of an activity that has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT). This body of the European Union receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Share this Post