Här är nudgarna som fungerar bäst

Natalie Kamra-KregertNudging

Ny forskning bekräftar att nudging fungerar. På alla målgrupper. Nudging har nämligen effekt oavsett vem du riktar den mot. Det är däremot skillnad på olika nudgar. Vissa fungerar lite bättre än andra. 

En ny metaanalys med underlag från 200 studier visar att nudging har effekt på beteendeförändringar. Men olika typer av nudgar ger olika stor effekt. Nudgar som är så kallade förinställningar är de som fungerar bäst. En typisk förinställning kan vara att erbjuda mindre tallrikar för att minska matsvinnet. Förklaringen kan ligga i att förinställningar kräver mindre ansträngning från individen. De gör att vi inte behöver ägna så mycket eftertanke åt våra beslut. 

Förinställda mat-nudgar fungerar bäst.

På tal om mat visar analysen också att mat-nudgar fungerar särskilt bra jämfört med nudgar på andra områden. Mat-nudgar har upp till 2,5 gånger högre effekt än till exempel ekonomiska nudgar – som är de minst effektiva. Ett intressant undantag är det svenska pensionssystemet som är en ekonomisk förinställd nudge. I jämförelse med andra länder ligger det svenska pensionssparandet nu i framkant. Kanske just för att individer inte behöver ta det aktiva beslutet att börja spara då en standardfond redan är förvald.

Vässa svaga nudgar med gamification

Analysen visade att informativa nudgar fungerar i lägre utsträckning. Informativa nudgar, som att lägga till näringsdetaljer för hälsosammare val, kräver mer ansträngning från individen. De belastar den kognitiva förmågan i högre grad och de är samtidigt lite mer tidskrävande. Men om informativa nudgar utformas på ett sätt som triggar tävlingsinstinkten ser förutsättningarna lite bättre ut. Genom deskriptiva normer, som att peka på hur andra gör, går det till exempel att nudga för minskad el- och vattenförbrukning. Ingen vill ju vara sämre än sin granne!

Vi är alla människor och vi fungerar i stort sett likadant

Ytterligare resultat visar att skillnader i plats, målgrupp och experimentmiljö inte har någon betydande påverkan på nudgars effektivitet. Med andra ord fungerar nudging oavsett vem du riktar det mot. Men, det är ändå viktigt att komma ihåg att anpassa budskapen som ibland förstärker nudgar, exempelvis med humor.

Share this Post