Vi uppmuntrar till gemensamt ägande hos HSB Living Lab

Natalie Kamra-KregertNudging

Sign: Just moved in? Make use of your tolls in the Share Hub!

Boende i HSBs Living Lab har möjligheten att låna saker som verktyg, köksredskap, symaskin, strykjärn, träningsredskap och kubbspel. Sakerna är lättillgängliga för alla och finns samlade i två delningsskåp i det gemensamma utrymmet på entrévåningen. Men många av de boende visste inte om att skåpen fanns och kände inte till hur de fungerade, så vi på Nudgd fick i uppdrag att synliggöra skåpen, instruera, påminna om möjligheten och uppmuntra till användning av de gemensamma ägodelarna.

För att väcka nyfikenhet om delningsskåpen tog vi fram en uppsättning finurliga skyltar. Två skyltar klistrades på skåpen för att synliggöra de gemensamma ägodelarna, en skylt hängdes upp i taket för att synliggöra skåpens placering och resterande skyltar sattes upp på strategiska platser i fastigheten för att ge en finurlig påminnelse i precis rätt stund. 

“De boende fick själva välja vilka prylar som ska finnas i delningsskåpen och vår förhoppning är att det här formatet av gemensamt ägande minskar deras konsumtion och ökar deras trivsel”, säger Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab.

Att återbruka, låna och dela saker med varandra, och särskilt sådant som inte används så ofta, är fördelaktigt både för klimatet och plånboken! Om de boende använder de saker som redan finns istället för att köpa nytt kan de leva mycket mer resurseffektivt. De får också en närmare koppling till varandra genom att äga saker tillsammans. För att stärka känslan av gemenskap ytterligare har vi utrustat kubbspelet med en partylogg. Det är kubbspelets egen dagbok där de boende kan fylla i vilka äventyr kubbspelet fått följa med på. Vi hoppas också att partyloggen ska kunna uppmuntra och inspirera fler boende till användningen av andra lånesaker. 

Delningsskåp är en klimatsmart facilitet i flerbostadshus. Boka ett möte med oss så pratar vi mer om hur du kan förbättra dina fastigheter.

Läs mer om HSB Living Lab här.

Share this Post