Nudgd inbjudna att tala på UN Global Compact Forum

Katharina Paoli BrunatNudgd, Offentliga framträdanden av Nudgd

Den 21-23 september 2020 sammanträder FN:s generalförsamling för 75:e året i rad. Vår VD Katharina Paoli Brunat har fått äran att tillsammans med ledare från offentlig och privat sektor samt det civila samhället dela insatser och erfarenheter för att stödja kvinnoägda företag under återhämtningen av COVID-19.

Konferensen behandlar de globala målen för hållbar utveckling, gör status över världens tillstånd och luckor som kvarstår, och belyser praktiska exempel och konkreta lösningar. Samtliga delar är kopplade till problem som rör kvinnoägda företag då en stor andel av dessa verkar inom de sektorer och industrier som är värst drabbade av COVID-19.

Share this Post