Nudgd talar på Europeiska mobilitetskonferensen POLIS 2020

Katharina Paoli BrunatDigitala tjänster & projekt, Nudgd, Offentliga framträdanden av Nudgd

Vi har blivit inbjudna att tala på årets virtuella POLIS konferens där städer och regioner möter experter, utövare och beslutsfattare inom mobilitet för att visa upp framgångar och prestationer inom transportområdet. POLIS är det ledande nätverket för städer och regioner som arbetar tillsammans för att utveckla innovativa teknologier och riktlinjer för transport.

Konferensen kommer att behandla en mängd olika ämnen inom urban mobilitet, som säkerhet på vägarna, elektrisk mobilitet, data, parkering, nya mobilitetstjänster, automatisering, trafikledning, aktivt resande och mycket mer.

Den 30e november kl.14:30, presenterar vår VD och grundare Katharina Paoli Brunat vår digitala plattform Resvana och berättar om hur den nudgar användaren mot mer klimatvänliga transportvanor i vardagen. Med smarta nudgar och målgruppsanpassade budskap vid rätt tidpunkt underlättar plattformen för nya mer hållbara beteenden och vanor.

Du kan registrera dig här till konferensen för att se Katharina Paoli Brunat och de andra deltagarna tala om innovativa och inspirerande mobilitetslösningar.

Vår digitala plattform Resvana

Mer om Resvana

Resvana är en digital plattform som använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för hjälpa invånare till hållbara resvanor. Plattformen är utvecklad med finansiering av Energimyndigheten och drivs av Nudgd med missionen att göra hållbara val enkelt.

Share this Post