Nudgd utbildar UNICEF Indien

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt, Nudgd

Courtesy UNICEF India

Vi är stolta och glada över att få möjlighet att samarbeta med UNICEF och den indiska organisationen Institution for Disasters, Emergency & Accidents (IDEA) i ett mycket spännande projekt med fokus på att utbilda Unicefs C4D-team.

Förhindra desinformation om Covid-19

Vårt uppdrag består i att utvärdera utbildningsbehovet och att skapa ett utbildningspaket som stärker C4D-teamets (Communication for Development) kapacitet inom övervakning, utvärdering och rapportering av C4D-insatser. Uppdraget inkluderar bland annat att stärka insatserna för att motverka desinformation om Covid-19 och därmed bidra till att begränsa smitta. 

”Vi är otroligt stolta över den här möjligheten att få bidra till IDEAs och UNICEFs viktiga arbete och vi hyser stor respekt för deras uppdrag. Att mäta, utvärdera och rapportera effekten av de insatser som görs är ett viktigt steg för att veta att rätt insatser görs. Det möjliggör identifiering av bakomliggande faktorer som ligger till grund för beteenden i syfte att hitta förbättringspotential, anpassa insatserna och få större genomslag” 
Mattias Adolfsson, Project Manager Nudgd

Courtesy UNICEF India

C4D-processen är tvärsektoriell med en blandning av kommunikationsverktyg, kanaler och arbetssätt för att uppnå beteendeförändringar och underlätta ett brett deltagande från hela samhället. Arbetet bygger på forskning från samhällsvetenskap, beteendevetenskap och kommunikationsvetenskap. På Nudgd är vi alltid noga med att arbeta evidensbaserat. Mätning och uppföljning av de insatser som görs, genomförs både kvantitativt och kvalitativt. Enkäter och djupintervjuer med C4D-temets kommunikatörer genomförs med syfte att se hur behovet ser ut mer specifikt för att kunna justera pågående insatser och på så vis nå mesta möjliga effekt.

”Att genomföra en kvalitativ utbildning för UNICEFs C4D-team är en ära, eftersom det är ett av de mest erfarna teamen i Indien. Att utbilda dem i övervakning och utvärdering kommer att få bestående effekter på de sociala programmen i samhället, när programmen övervakas och utvärderas på rätt sätt blir deras effekt också större.” 
– Pooja Saxena, Project Manager IDEA

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med teamet?  
Kontakta [email protected], Projektledare

Share this Post