Nudging för att få fler att handla mer frukt och grönt

Natalie Kamra-KregertDigitala tjänster & projekt, Nudging

Future Hub: Solution to increase fruit and vegetable consumption

Nu tar vi sikte på Estland, Lettland och Litauen! Vi på Nudgd är glada att ha blivit utvalda till programmet Future Hub. Detta är ett program för digital innovation, framtaget av Helve, och fokuset är på hälsa och hållbarhet. I programmet har större företag identifierat utmaningar som måste lösas, och vi har blivit matchade med det Baltiska livsmedelsföretaget Rimi för att nudga deras kunder till mer hållbara val. Rimi är ett ledande livsmedelsföretagen i Baltikum, har totalt 277 livsmedelsbutiker och är ett dotterföretag till ICA Gruppen.

Första utmaningen är att få fler av Rimis kunder att handla frukt och grönsaker. Att äta mer växtbaserad mat är både hälsosamt och klimatvänligt. Enligt FN har växtbaserad mat en lägre negativ påverkan på miljön. För på en växtbaserad kost går det generellt åt mindre mark, energi och vatten! Frukt och grönsakers utsläpp av växthusgaser är bara 0,9 respektive 0,7 kilo per kilo mat. Dessutom får du hälsosammare mat på köpet, win-win!

Tillsammans med Rimi ska vi på Nudgd arbeta för hur vi kan ändra på konsumenternas beteendevanor både online och i butik. Samarbeten som det här inspirerar oss på Nudgd till att fortsätta vår mission för en mer hälsosam och hållbar framtid!


Vill du veta mer om detta så kan du läsa här >>
UN, Food and Climate Change: Healthy diets for a healthier planet >>


Vill du veta mer om oss eller hur vi kan hjälpa er, kontakta då vår VD på Nudgd Katharina Paoli Brunat, eller boka ett möte med oss!

Share this Post