Vi utvecklar en digital coach för smarta vanor

Katharina Paoli BrunatDigitala tjänster & projekt, Nudgd

Heja smarta vanor! Vi har blivit beviljade finansiering från Vinnova om 300.000 kr för att utveckla en digital coach. Syftet är att göra det enkelt för organisationer att använda nudging som metod i sitt hållbarhetsarbete och göra det lätt att starta, driva och mäta effekten av nudgar och beteendepåverkande aktiviteter.

Nudging och beteendedesign har visat sig vara kraftfulla verktyg för att bidra till de beteendeförändringar som krävs för att ställa om till en hållbar framtid. Att vara en av dem som fått finansiering gör det nu möjligt för oss på Nudgd att utveckla nya digitala lösningar för att nudga i stor skala och följa upp beteendeinsatserna. Av 796 sökande fick 141 beviljad finansiering. Bolagen får finansiering för att vidareutveckla nya lösningar som kan bidra till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Share this Post