Webbinarium: Hållbara resvanor för anställda och hyresgäster efter pandemin

Jessica Viktorsson

Coronapandemin har förändrat våra resvanor – på gott och ont. Säkert jobbar många av dina kollegor eller hyresgäster numera hemifrån. De som måste vara på plats kanske har börjat cykla och gå istället för att åka kollektivt? Eller har dina kollegor eller hyresgäster rentav börjat köra bil till jobbet? Nystarter ger ett gyllene tillfälle att jobba med förändring! När pandemins grepp om oss lossnat finns en chans till nystart för våra resvanor – inte minst när det gäller hur vi … Read More

We talk about large-scale nudging on Mobility & Behaviour

Today and tomorrow, the annual conference Mobility & Behaviour is held, which is Sweden’s most important meeting place for sustainable mobility. Due to the situation around the corona virus, the organizers Green Motorists decided to conduct the conference as a digital conference. Katharina Paoli Brunat is invited to present Nudgd’s digital service Smart Travel Habits and now participants and lecturers will meet over the video conferencing tool Zoom instead. As the name reveals, Smart Travel Habits nudges people into more … Read More

Vi berättar om storskalig nudging på Mobilitet & beteende

Idag och imorgon hålls den årliga konferensen Mobilitet & Beteende som är Sveriges viktigaste mötesplats för hållbar mobilitet. På grund av situationen kring coronaviruset beslutade arrangörerna Gröna Bilister att genomföra konferensen som en digital konferens. Katharina Paoli Brunat är inbjuden för att presentera Nudgds digitala tjänst Resvana och nu träffas deltagare och föreläsare över videomötesverktyget Zoom istället.  Som namnet avslöjar nudgar Resvana personer till just mer hållbara resvanor. Eftersom tjänsten är digital har den också förmågan att nå massor av … Read More

We run all our courses online

Due to the current COVID-19 development, we have chosen to convert upcoming courses into a digital format. Our course offerings usually include online courses and we have extensive experience in online meetings and webinars (did you know that our entire team works remotely and we have the majority of both internal and client meetings online?). We are happy to share our experiences and hope that our online courses, in addition to knowledge about nudging, can give you inspiration and tips … Read More

Vi ställer om vårens kursutbud till webbkurser

Med anledning av den nuvarande COVID-19-utvecklingen har vi valt att lägga om vårens kurser till ett digitalt format. Vårt kursutbud inkluderar vanligtvis webbkurser och vi har lång erfarenhet av online-möten och webinarium (visste du att hela vårt team jobbar remote och vi har alla interna möten online?). Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och hoppas att våra webbkurser, förutom kunskap om nudging, kan ge dig inspiration och tips gällande att arrangera event online. Läs mer om vårens webbkurser: … Read More