Tre frågor till Annika Nordlund, Docent psykologi och medlem i Nudgds Board of experts.

Natalie Kamra-KregertNudgd

Hallå där Annika vad roligt att få prata med dig! Kan du berätta lite mer om din forskning och hur det kopplar till nudging?

Jag forskar om de miljö- och socialpsykologiska faktorer som påverkar vårt beteende och i vilken utsträckning vi agerar miljörelaterat. Att tyda värderingar, normer och acceptans för olika åtgärder och hur man kan få till en förändring. Majoriteten av min forskning rör transportfrågor och vad som kan göras för att få fler att överväga miljövänliga alternativ.

Vår utgångspunkt för forskningen är att vi som individer inte agerar planlöst utan att vi har olika mål som förklarar vårt agerande. Beroende på var man befinner sig i en beteendeförändringsprocess så har olika faktorer olika stor påverkan på oss. Därför måste man sätta in olika åtgärder vid olika tidpunkter.

Vilka trender ser du just nu inom hållbart resande?

Det mest uppenbara är hur pandemin kommer påverka oss på lång sikt. Vi har haft tid på oss att skapa nya vanor, både positiva och negativa. Min största oro nu är om bilanvändandet som ökat under pandemin kommer bestå, att vi vänjer oss vid att ta bilen till jobbet. Vi vet ju att bilvanor är väldigt starka när de väl är etablerade. Här kan samhället och transportbranschen stå inför stora utmaningar att lyckas locka tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Å andra sidan har affärsresandet överlag minskat och många har vant sig vid att arbeta hemifrån och ta möten digital, vilket ju är positivt för miljön.

Har du någon favoritnudge?

Nej jag är mer i tron att man måste arbeta med en kombination av olika lösningar där nudging är en viktig pusselbit. Det kommer behövas individens vilja, statens kraft i form av miljöpolitiska styrmedel och olika typer av konkreta lösningar för att tillsammans komma framåt.

I denna föreläsning kan du höra mer om Annikas forskning The Human dimension of the environmental problems. 

Share this Post